HEX Icon Watch Band฿

HEX Icon Watch Band- Blue

HEX สายนาฬิกา ipod nano

สายและตัวเรือนเป็นโพลีคาร์บอเนต

ตัวเรือนค่อนข้างใหญ่ เหมาะกับหนุ่มๆค่ะ